PEMAKLUMAN BERKAITAN PENGISIAN GOOGLE FORM E-PELAPORAN DATA PIBKS BAGI INISIATIF #62: PELIBATAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA DALAM PENDIDIKAN

Kepada: Gruru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Bersama-sama ini disertakan surat pemakluman untuk tindakan pihak tun/puan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

“PENDIDIKAN TANGKAK PERKASA”

Muat Turun

File File size Downloads
pdf e-pelaporan pibks1 2 MB 836
This entry was posted in Sektor Pengurusan Sekolah. Bookmark the permalink.