PENGUMPULAN MAKLUMAT BAGI PELAKSANAAN PELUPUSAN BAHAN BUANGAN TERJADUAL (BAHAN KIMIA) DI SEKOLAH / INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI TAHUN 2019

Assalamualaikum wbt.

Pengetua SMK Dan SMJK

Daerah Tangkak.

Merujuk perkara di atas.

2.     Oleh yang demikian, sekolah-sekolah yang perlu melaksanakan pelupusan agar berbuat demikian dengan mengemukakan permohonan pelupusan bahan kimia secara hardcopy dan softcopy menerusi emel kepada Haji Seth Bin Maulan (seth5647@gmail.com) sebelum atau pada 24 April  2019  (Isnin) maklumat-maklumat yang diperlukan seperti berikut:

i)             LAMPIRAN A – Senarai Bahan Buangan Berjadual (Bahan Kimia) untuk dilupuskan, Tandatangan pemeriksa dan Pengesah hendaklah dibuat pada helaian terakhir sahaja; dan
         ii)            Gambar berwarna bahan kimia yang hendak dilupuskan seperti yang disenaraikan di Lampiran A
5.     Sekiranya tiada sebarang maklum balas dikemukakan atau maklumat yang tidak lengkap selepas daripada tarikh yang dinyatakan di atas, UPPA beranggapan pihak tuan tidak memerlukan perkhidmatan ini bagi tahun 2019.

6.         Sebarang pertanyaan sila hubungi pegawai di Unit Perolehan dan Pengurusan Aset seperti berikut:-

 i) Haji Seth Bin Maulan

7.          Kerjasama dan tindakan pihak tuan didahului dengan terima kasih.

Sekian, Terima Kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

 

(HAJI SETH BIN MAULAN)

PPPD Perolehan dan Pengurusan Aset

Unit Pembangunan Dan Pengurusan Aset

PPD Tangkak.

Muat Turun

File File size Downloads
xlsx LAMPIRAN A. Plupusan Bahan Kimia 2019 16 KB 63
This entry was posted in Pembangunan Dan Perolehan. Bookmark the permalink.