Notis Pemberitahuan Projek Penambahbaikan Dan Penyenggaraan Sekolah Menggunakan Peruntukkan Tabung Khas (PPKHAS) 2019

Adalah dimaklumkan bahaw Kementerian Pendidikan Malaysia akan mengadakan sebut harga bagi kerja-kerja berikut:

 

This entry was posted in Pembangunan Dan Perolehan. Bookmark the permalink.