Pemakluman Surat PekelilingICT KPM Bil.1 Tahun 2018 – Garis Panduan Tatacara Inisiatif Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Dan Pekeliling ICT KPM Bil. 1 Tahun 2018 – Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pendidikan Malaysia

Perhatian,

Pengetua/Guru Besar

Sekolah-sekolah Daerah Tangkak

Untuk makluman dan tindakan pihak pentadbiran sekolah.

This entry was posted in Pengurusan Maklumat. Bookmark the permalink.