Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2018: Perlantikan Guru Data Di Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia

Untuk Perhatian: Pengetua/Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Kurikulum

Bersama-sama ini dipanjangkan Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2018: Perlantikan Guru Data Di Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia no rujukan: KPM.100-1/7/1 jld 5(42) yang bertarikh 16 Julai 2018 untuk perhatian dan tindakan pihak sekolah tuan.

Sehubungan dengan itu, dimohon kerjasama pihak sekolah untuk memastikan bahawa pekeliling ini dipatuhi dan diguna pakai di sekolah.

Sekian, terima kasih

Muat Turun

File File size Downloads
pdf SPI bil 7 guru data 5 MB 601
This entry was posted in Pengurusan Maklumat. Bookmark the permalink.