PENGEMASKINIAN DATA DALAM EMIS UNTUK MAKMAL KAJIAN MODEL EKONOMI BARU (MEB) 2013-2025

Semua Pengetua Guru Besar
Sekolah Negeri Johor

Tuan/Puan,

Dengan Segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan keperluan dalam Makmal Kajian Semula Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, untuk bidang Infrastruktur Asas. Beberapa data yang agak kritikal perlu disediakan untuk makmal tersebut melalui pautan Modul Pengurusan Sekolah (MPS) di URL : https://emisonline.moe.gov.my. Data-data kritikal yang perlu dilengkapkan dalam modul tersebut oleh Guru Data adalah:

2.1 Menu Bilik: Bilangan Bilik P&P (KOD S101,S102,S103 danS107)
2.2 Menu Pengurusan: Maklumat Capaian dan Kelajuan internet
2.3 Menu Peralatan :
i. Kerusi dan Meja murid lokasi di bilik darjah (KOD E41 dan E42)
ii. Kerusi dan Meja guru lokasi selain dalam bilik darjah (KOD E51 dan E52)
Cth: Pejabat Guru, Bilik Pentadbir dan lain-lain tempat yang berkaitan yang dijadikan tempat kerja guru
iii. Papan Tulis lokasi dalam bilik darjah (KOD E45)
2.4 Menu Tandas : Pengisian maklumat tandas Murid (Bilangan Boleh Guna)

3. Pihak sekolah diminta dalam memastikan data tersebut dapat disediakan dengan lengkap. Tempoh pengemaskinian data yang diperlukan ini diselesaikan pada 22 Februari 2018.

4. Bagi memudahkan pihak sekolah, pihak BPPDP telah menyediakan utiliti semak ralat online bagi tujuan pemantauan item yang diperlukan. Pelaksanaan semak ralat dengan kod ralat ini diberi keutamaan Kod Ralat S06-02, S02-07/08, S08-10,S06-04,S02-03. Namun pemantauan untuk pengisian maklumat kerusi/meja guru, papan tulis dan tandas perlu dibuat secara manual.

5. Sebarang maklumat atau pertanyaan lanjut, pegawai meja Maklumat di PPD boleh dihubungi.

Kerjasama daripada tuan/puan, didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian

This entry was posted in Pengurusan Maklumat. Bookmark the permalink.