Daily Archives: 24 January 2019

Notis Pemberitahuan Projek Penambahbaikan Dan Penyenggaraan Sekolah Menggunakan Peruntukkan Tabung Khas (PPKHAS) 2019

Adalah dimaklumkan bahaw Kementerian Pendidikan Malaysia akan mengadakan sebut harga bagi kerja-kerja berikut:  

Posted in Pembangunan Dan Perolehan | Comments Off on Notis Pemberitahuan Projek Penambahbaikan Dan Penyenggaraan Sekolah Menggunakan Peruntukkan Tabung Khas (PPKHAS) 2019